Biobränslen: fördelar och nackdelar

Av david

Vad är biobränslen? Det är bränslen som produceras från biologiska material, till exempel träd, grönsaker och djuravfall. De finns i många olika former, bland annat etanol, biodiesel och biogas. En av de största fördelarna med biobränslen är att de är förnyelsebara. Detta innebär att de kan produceras igen och igen, vilket gör att vi inte…