Självkörande bilar är alltså bilar som kan köra själva utan att behöva en mänsklig förare. Det är ett av de teknikområden medier rapporterat mest om på senare år. Resultaten av senare års tester av tekniken är lovande och självkörande bilar sägs kunna göra trafiken säkrare. Det saknas dock inte utmaningar.

En av de största utmaningarna är att hitta sätt att säkerställa att tekniken är säker att använda. En av de största riskerna i det avseendet är att självkörande bilar kan bli måltavlor för hackare och andra som vill göra olagliga saker med tekniken.Man måste också integrera självkörande bilar i befintlig infrastruktur och trafik. Det är viktigt att säkerställa att självkörande bilar kan kommunicera med varandra och med andra fordon på vägen på ett säkert sätt. Detta kan innebär att man måste utveckla nya system för trafikstyrning och kommunikation.

Slutligen är det viktigt att tänka på hur självkörande bilar kan påverka arbetsmarknaden och samhället i stort. Det finns en påtaglig oro för att självkörande bilar kan leda till att många människor blir arbetslösa, särskilt de som idag jobbar som chaufförer. Många menar därför att det är viktigt att hitta sätt att säkerställa att dessa människor får möjlighet att få nya jobb och att samhället inte drabbas negativt av övergången till självkörande bilar.