Tekniken underlättar bokföringen av kundreskontra

Av david

Teknikutvecklingen som skett de senaste åren har medfört många positiva saker. Exempelvis har det för företagare blivit enklare och smidigare att med hjälp av olika digitala verktyg och program hantera bokföring och ekonomi. Förutom tekniska hjälpmedel kan även företag få administrativ avlastning av en extern part för att underlätta det administrativa arbetet. För även om…