Teknikutvecklingen som skett de senaste åren har bidragit till mycket, inte minst inom radonmätning. Numer är det enkelt att mäta om det finns radon i ett hus eller byggnad och även att få fram vilka nivåer det eventuellt handlar om. Tekniken har även bidragit till att det är möjligt att göra en radonmätning själv. Om du vill göra en enkel radonmätning hemma kan du gå in på https://radea.se/ och läsa mer.

Beställ mätdosor för att mäta radonnivåerna

Du kan på https://radea.se/ beställa mätdosor för att se om du har radon i huset. Det finns även mätningsdosor för lägenheter. Mätdosorna hos Radea uppfyller Strålsäkerhetsmyndighetens metodbeskrivning. Tänk på att du behöver ha minst en mätdosa för varje våningsplan. Kontakta Radea om du har några frågor kring mätdosorna och hur många som du behöver ha. Du kan även beställa en radon- och ventilationsbesiktning på hemsidan.

Radon kan orsaka lungcancer

Det är oerhört viktigt att faktiskt mäta radon i ett hus eftersom radon ökar risken för lungcancer. Det finns enbart ett sätt att få veta om en byggnad har radon och det är att göra en mätning. En radonmätning behöver pågå under minst två månader och under den så kallade eldningssäsongen för att ge ett tillförlitligt mätvärde. Eldningssäsongen är normalt sett mellan 1 oktober och 30 april. Ju längre tid du mäter desto bättre och säkrare resultat får du.

Om du skulle upptäcka att du har höga halter av radon i ditt hem är det viktigt att sätta in rätt åtgärder. Kontakta en specialist på radon för att veta vad som behöver göras hemma hos dig. På Strålsäkerhetsmyndighetens webbplats kan du även läsa mer om radon och få vägledning.